A fogyás motivációi súlycsökkentő kezelésben részt vevők körében

Súlycsökkenés statisztikai elemzés, Számoljunk!

 • Menopauza hrt fogyás
 • Несколько мгновений сильнейшее волнение мешало Олвину что-либо разглядеть.
 • Súlycsökkenés elemzése korrózió. Alig több mint egy tonna az új elektromos busz | auto-kozmetika.hu
 • Оно сползло обратно в озеро, и его ноги-чурбачки, казалось, растворились в теле.
 • Mérleg fogyás horoszkóp

Látták: Átírás 1 A fogyás motivációi súlycsökkentő kezelésben részt vevők körében Czeglédi Edit dr. Súlycsökkenés statisztikai elemzés Az irreális elvárások az elérendő súllyal, illetve a fogyásnak köszönhető előnyökkel kapcsolatban akadályozhatják a hosszú távú sikeres testsúlykontrollt.

Mérőeszközök: önbeszámolóval nyert antropometriai adatok, a kezelt betegségek típusa és száma, Célok és Relatív Testsúlyok Kérdőív, fogyás motivációi skála, Testforma Kérdőív. Az elfogadhatónak tartott százalékos súlycsökkenés a nőknél, a fiatalabbaknál és a nagyobb súlyfelesleggel bíróknál magasabb. A társas kívánatosság fogyás általi növekedésének motivációja a testi elégedetlenséggel, az egészségi motiváció a kezelt betegségek számával mutat összefüggést.

Következtetések: Eredményeink hozzájárulnak a súlycsökkentési erőfeszítések hátterében álló motivációs tényezők megértéséhez, amelyek figyelembevétele javíthatja a kezelés sikerességét.

Hatályos: Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintett felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Honlapról elérhető alábbi felületre, szolgáltatásokra vonatkozó adatkezelési szabályok külön tájékoztatókbantalálhatóak, amelyek az adott felületeken érhetőek el: Karrier, Hírlevél, Törzskártya, Sportolói jelentkezés. A cookie-val kapcsolatos részletes adatkezelési szabályok szintén külön tájékoztatóban találhatóak.

Orv Hetil. Mean age: The acceptable weight loss percentage was higher among women, younger participants and among those who had more excess weight.

Motivation regarding the increase in social desirability by weight loss is in association with body fogyni binging pro ana, health related motivation is in association with the number of treated illnesses. Conclusions: Our results are contributing to the understanding of motivational factors behind weight reduction efforts, considering these súlycsökkenés statisztikai elemzés improve treatment success rates.

Keywords: obesity, weight control, weight goal, motivation Czeglédi E. A népszerű, azonban sokszor tudományos alapot nélkülöző diétákon és étrend-kiegészítő termékeken túl Magyarországon a professzionális súlycsökkentő kezelések valamennyi bizonyítékalapú formája elérhető, a különféle diétás és mozgásterápiás programoktól kezdve a korszerű gyógyszeres kezelésen át a műtéti eljárásokig [4]. Örömteli fejlemény, hogy az elhízás és a diabetes kezelésének magatartás-orvoslási megközelítése is a gyakorló szakemberek figyelmének látókörébe került [6, 7].

Mindez lehetőséget biztosít az adott pácienshez optimálisan illeszkedő kezelési eljárás megtalálásához.

Fogyás statisztikai elemzése, Legfőbb forrásai a nagy statisztikai adatbázisok: - népszámlálási adatok, - speciális statisztikai adatfelvételek. Speciális statisztikai adatfelvételek az ún.

Az elhízott személyek rendszerint kétféle céllal fognak bele a súlycsökkentő kezelésbe. Az egyik maga a fogyási cél, azaz a kezelés súlycsökkenés statisztikai elemzés elérni kívánt testsúly. Ez rendszerint önkényesen meghatározott, a realitástól messze elrugaszkodott súlycél [8]. A fogyókúraipar azt hirdeti, hogy az általa kínált programok és termékek könnyen, gyorsan, nagymértékű és tartós fogyást eredményeznek [11]. Mindez hozzájárulhat a professzionális súlycsökkentő kezelések irányában támasztott irreális elvárásokhoz.

Azonban már Hilde Bruch [12] leírta, hogy a fogyásra vonatkozó túlzott elvárások frusztrációt, kétségbeesést és egyéb negatív érzelmi válaszokat eredményeznek. A célállítással kapcsolatos kutatások eredményei szerint pedig, ha az emberek nem érik el a kitűzött céljukat, vagy elégedetlenek az előrehaladásukkal a cél eléréséhez vezető úton, akkor negatív érzelmeket élnek át, romlik a feladatban nyújtott teljesítményük és gyakran fel is adják az elérhetetlennek látszó cél megvalósítására irányuló törekvésüket.

Mindezek alapján feltételezhető, hogy a páciensek bátorítása a reálisabb súlycélok elfogadására javíthatja a súlycsökkentő kezelés pszichológiai kimeneteleit és növelheti a fogyás mértékét [9]. A gyakorlatban a legtöbb páciensnek több, testsúlyra vonatkozó célja is van [13, 14]. Az ideális testsúly vagy álomsúly az a testtömeg, amit a páciensek nagyon szeretnének elérni, de tisztában vannak azzal, hogy ez a jelen életszakaszukban irreális.

Ha nem érnék el ezt a súlyt, nem gondolnák súlycsökkenés statisztikai elemzés, hogy a kezelés nem volt hatékony. A vágyott testsúly az a testsúly, amelyről a páciensek azt gondolják, hogy súlycsökkenés statisztikai elemzés kellene érniük, és talán el is tudják érni a kezelés során. Ez is lehet irreálisan alacsony, férfi fogyás hasról ellenére, ha nem sikerülne elérniük, akkor önmagukat vagy a kezelést hibáztatnák érte.

Ez történt a magyar járműiparban a héten - hnhotels. Törés ,repedés - ppt letölteni Kemometria'98 Program és összefoglalók, folytatás Ez történt a magyar járműiparban a

Az elfogadható testsúly a legmagasabb testsúlycél, amit a páciensek még elfogadhatónak gondolnak, bár nem tenné őket különösebben boldoggá. Végül létezik egy olyan súly is, amely bár alacsonyabb fogyni 57 éves kornál személyek aktuális testtömegénél, elérését nemhogy nem tekintenék sikernek, de még csalódást is keltene bennük.

A súlycsökkentő kezelés eredményeivel szemben támasztott túlzott elvárások hozzájárulhatnak a kezelés idő előtti abbahagyásához. Dalle Grave és mtsai [9] vizsgálatának eredményei szerint a kiinduláskor az egy évvel későbbre vonatkozó fogyási elvárások független súlycsökkenés statisztikai elemzés előrejelzői voltak a lemorzsolódásnak a különféle professzionális súlycsökkentő kezelésben részt vevő elhízottak körében.

A lemorzsolódás kockázata az elvárt BMI-csökkenés egységnyi növekedésével párhuzamosan nőtt. A súlycsökkentő kezeléssel kapcsolatos célok második csoportját a személyesen fontos, a kitűzött testsúly elérése révén elérni remélt, úgynevezett elsődleges célok primary goals képezik [8]. Ezek hátterében szerepet játszhat a fogyókúraipar által agresszíven hirdetett nézet, miszerint a súlyfelesleggel bíró emberek boldogtalanok, míg a fogyás boldogabbá teszi őket és növeli a társas elfogadásukat [11].

Az elsődleges célokra példa az önbizalom növelése, a megjelenés, illetve az egészség javítása. Cooper és mtsai [14] nőkkel folytatott klinikai gyakorlatában az egészséggel kapcsolatos célok ritkábban fordulnak elő. Érdemes felismernünk, noha e célok némelyike valóban fogyást igényel például bizonyos egészséggel kapcsolatos célokmások azonban csak korlátozott mértékben érhetők el a fogyás révén például az alak megváltoztatásaráadásul vannak olyan célok is, amelyek nem szükségszerűen igényelnek fogyást például az interperszonális kapcsolatok javítása.

Ennek ellenére a páciensek meg vannak győződve arról, hogy kizárólag egy bizonyos mértékű fogyás eredményezheti a vágyott kimenetel eke t [8]. Olykor akár fontos személyes célok például munkahelyváltás megvalósítását is elhalasztják egy konkrét testsúly eléréséig.

Mivel azonban ez csak ritkán sikerül, a fontos személyes célok elérésében sem történik előrelépés, ezért benne ragadhatnak megterhelő élethelyzetekben vagy destruktív interperszonális kapcsolatokban, ami stresszforrásként hozzájárulhat az obezogén evési maga évfolyam, A jelen vizsgálat célja kórházi súlycsökkentő kezelésben részt vevő páciensek súlycéljainak és a fogyás révén elérni remélt, elsődleges céljainak felmérése, valamint az azok hátterében álló tényezők feltérképezése.

Mindez hozzájárulhat a testsúlycsökkentő súlycsökkenés statisztikai elemzés optimalizálásához. A kutatásban való részvétel informált hozzájárulással, önkéntes módon, a név és elérhetőség megadásával történt. A válaszadók nem részesültek anyagi vagy egyéb kompenzációban.

Mérőeszközök Alapadatok Rákérdeztünk a válaszadók nemére, életkorára, lakóhelyére, családi állapotára és iskolai végzettségére. A kórházi felvétel során a páciensek testtömege és testmagassága mérésre került, amely adatokat önbeszámoló útján gyűjtöttük. Egészségi állapot A szakirodalom alapján [2] felsoroltuk az elhízás 16 potenciális kísérőbetegségét, és eldöntendő kérdésekkel tudakoltuk súlycsökkenés statisztikai elemzés, hogy kezelik-e a válaszadót ezekkel a betegségekkel vagy sem.

Célok és Relatív Testsúlyok Kérdőív Goals and Relative Weights Questionnaire A kérdőív [13, 15] négy tétele arra kérdez rá, hogy kilogrammban kifejezve mit tart a személy álomsúlynak, örvendetes súlynak, elfogadható súlynak, illetve csalódást keltő súlynak önmaga számára. A fogyás motivációi skála A fogyás hátterében álló motivációkra egy nyolctételes kérdéssort állítottunk össze Függelékamelyben négyfokozatú, Likert-típusú skálán a teljes mértékben egyetértek 1 és az egyáltalán nem értek egyet 4 végpontok között nyílt lehetőség az egyetértés mértékének kifejezésére azon állítással kapcsolatban, amely a fogyás okára vonatkozott.

A tételek között a Cooper és mtsai [8, 14] által a fogyás elsődleges céljai között említett célok szerepelnek, például a megjelenés javítása, az önbizalom növelése. A jobb értelmezhetőség érdekében a tételeket megfordítottuk, így a magasabb pontszám az állítással való egyetértés nagyobb mértékét tükrözi.

Testforma Kérdőív 14 tételes rövidített változat Body Shape Questionnaire Short Form 14; BSQ SF14 Az elhízottság érzése által keltett testtel való elégedetlenséget felmérő, egydimenziós mérőeszköz tételei az elmúlt két hét időkeretében kérdeznek rá a megjelenéssel kapcsolatos érzésekre [16, 17]. A kérdésekre hatfokozatú, Likert-típusú skálán kell válaszolni, a soha 1 és a mindig 6 végpontok között.

A magasabb pontszám nagyobb mértékű testtel való elégedetlenséget jelez.

Ez történt a magyar járműiparban a héten - hnhotels.hu

A kérdőív magyar változata jó pszichometriai mutatókkal bír [17] és a jelen kutatásban is megfelelő a belső megbízhatósága Cronbach-α: 0, Statisztikai elemzések A fogyás motivációit súlycsökkenés statisztikai elemzés skálán feltáró faktoranalízist főfaktorelemzést alkalmaztunk, Varimax forgatással. A kérdőívek belső megbízhatóságának becslésére Cronbach-α-mutatót számítottunk. A két nem összehasonlítása a folytonos változók mentén kétmintás t-próbával, a kategoriális változók mentén pedig χ 2 -próbával történt.

A lineáris kapcsolatokat korrelációs elemzéssel vizsgáltuk meg. A fogyásra vonatkozó célok magyarázó változóit többszörös lineárisregresszió-elemzéssel teszteltük.

Az elemzéseket az SPSS Eredmények Leíró adatok Eredményeink szerint a nők BMI-je szignifikánsan alacsonyabb, testtel való elégedetlensége pedig nagymértékben magasabb, mint a férfiaké.

Vlog 038 - YouTube Studio statisztika-elemzés 1.📊 - Áttekintés (Megtekintések, Nézettség, Bevétel)

Az életkorhoz és az iskolai végzettséghez hasonlóan a kezelt betegségek tekintetében sem találtunk lényegi nemi különbséget 1. A két nem súlycéljainak elérése hasonló mértékű fogyást igényel, bár érzékelhető, hogy a nők elvárásai a férfiakéhoz képest némileg magasabbak 1.

Megvizsgáltuk a páciensek által elfogadhatónak tartott súlycsökkenés magyarázó változóit. Az életkor előrehaladtával azonban mérséklődött ez a súlycél. A nőknél szignifikánsan magasabb volt az elfogadható súlycsökkenésre vonatkozó elvárás, mint a férfiaknál. A nem súlycsökkenés statisztikai elemzés a következő: 1: férfi, 2: nő. Az iskolai végzettség dichotóm változóként került a modellbe 0: legfeljebb középfokú, 1: felsőfokú. A súlycsökkenés motivációit firtató kérdésekre adott válaszlehetőségeket dichotomizáltuk, létrehozva az adott cél elérésének szándékával egyetértők és egyet nem értők csoportját 3.

Az egészség javításának, illetve a betegségek elkerülésének célja szinte mindenkinél megjelent. A fogyástól várt többi elsődleges cél közül a leggyakoribb a megjelenés javítása volt.

sensa fogyás mellékhatások fogyás iud kivétele után

A nők körében szignifikánsan gyakrabban fordult elő a megjelenés, a vonzóság és az önbizalom javításának, illetve növelésének, valamint a bátrabb társasági részvételnek a célja, mint a férfiaknál. Az első faktoron a megjelenéssel, önértékeléssel, társas kapcsolatokkal összefüggő tételek töltődtek, míg a második faktor a két, egészséggel kapcsolatos itemet tartalmazta. Tartalma alapján az első faktor a társas kívánatosság motivációja, a második faktor pedig az egészség motivációja elnevezést kapta 4.

A súlycsökkenés motivációinak előrejelzői 1. A társas kívánatosság, illetve az egészség motivációinak potenciális magyarázó változóit többszörös lineárisregresszió-elemzéssel vizsgáltuk meg. Eredmé évfolyam, Az egészség motivációjának vizsgált prediktorai közül a kezelt betegségek nagyobb száma és a magasabb iskolai végzettség e motiváció fokozottabb voltát jelezte előre. Megbeszélés 4. Társas kívánatosság Faktor 2. Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatunk célja a fogyással kapcsolatos célok súlycsökkenés statisztikai elemzés háttértényezőinek felmérése volt kórházi súlycsökkentő kezelésben részt vevő páciensek körében.

Feltételeztük, hogy a páciensek túlzott elvárásokkal érkeznek a kezelésbe a súlycsökkenés tekintetében. Eredményeink egybecsengenek a korábbi kutatásokban tapasztaltakkal [10, 13, 18].

A fogyás motivációi súlycsökkentő kezelésben részt vevők körében - PDF Ingyenes letöltés

Noha a túlzott elvárások és a tényleges fogyás mértéke közötti kapcsolat feltárására irányuló kutatások vegyes eredményeket hoztak [18], többen szorgalmazzák a személyek által kitűzött súlycélok mérséklését [9, 14, 19].

Ha ugyanis a páciens adherens, akkor a napi kcal energiadeficitet jelentő kalóriamegszorítás heti 0,45 0,90 kg fogyást eredményez [20].

Ez jó ideig szárnyakat adhat és a kezelési együttműködés továbbfolytatására ösztönözheti a beteget. A diétázás megkezdését követően fél évvel azonban a testtömeg csökkenésének üteme rendszerint lelassul, esetleg meg is áll, amely jelenség a fiziológiai, a környezeti és a pszichológiai tényezők komplex interakciójából ered [21], és többnyire elkerülhetetlen. Ekkor azonban a páciensek rendszerint még igen távol vannak a kitűzött súlycéljaiktól, akár még a legkisebb mértékű fogyást igénylő és a személy számára súlycsökkenés statisztikai elemzés csalódást okozó súlycéltól is [13].

Éppen ezért az irreálisan magas fogyásra vonatkozó elvárások lényegi akadályát képezhetik a kezelés során elérhető fogyás elfogadásának és ezáltal hozzájárulhatnak a testsúlykontroll feladásához, ami az elért eredmény elvesztéséhez és visszahízáshoz vezet [14].

Eredményeink szerint a nők, a nagyobb súlyfelesleggel bírók és a fiatalabbak hajlamosabbak a realitástól elrugaszkodottabb súlycélok kitűzésére az elfogadhatónak tartott súly tekintetében, ezért a kezelés során érdemes rájuk külön figyelmet fordítani, mert az elért eredménnyel való elégedetlenség meggátolhatja annak sikeres megtartását.

 1. V3 zsírégető

A fogyás által elérni remélt, úgynevezett elsődleges célok mérésére a jelen kutatás keretében a korábbi gyakorlati tapasztalatok alapján [8, 14] összeállítottunk egy kérdéssort.

Eredményeink szerint az egészség javításának érdekében történő fogyási szándék szinte mindenkinél megjelenik, ami azért különösen fontos, mert a minta évfolyam, Tisztán megmutatkoznak azonban az egyéb előnyökre vonatkozó elvárások is. A társas élet javítása volt a legkevésbé elvárt cél, mégis a súlycsökkenés statisztikai elemzés kétharmadánál megjelent.

Mi történik, ha diéta mellett megy az edzés is?

Szembetűnő, hogy a korábbi kutatásokkal [9] összhangban a külső megjelenés javítása, a vonzóság, illetve az önértékelés növelése a nők esetében gyakoribb motivációja volt a súlycsökkentésnek, mint a férfiaknál. Ennek hátterében az állhat, hogy a vizsgálatban részt vevő nők a korábbi eredményekkel súlycsökkenés statisztikai elemzés [22] jóval elégedetlenebbek voltak a testükkel, mint a férfiak; illetve összecseng azzal, hogy a nyugati kultúrában a nőkre fokozottabb társas nyomás nehezedik, hogy vékonyak legyenek, és a súlyfelesleggel bíró nők nagyobb mértékű negatív diszkriminációban részesülnek, mint a férfiak [23], valamint a nők önértékelésének központibb eleme a testsúlyukkal, illetve az alakjukkal való elégedetlenség és aggodalmaskodás, mint a férfiaknak [24].

A fogyás vizsgált motivációi a feltáró faktorelemzés eredményeképpen két, egymással csak gyengén együtt járó faktorba rendeződtek. A társas kívánatosság motivációját a többváltozós modellben a testi elégedetlenség és a BMI jelezte előre.

Az utóbbi negatív irányú kapcsolatban állt e motivációval, amely eredmény hátterében vélhetően az áll, hogy a nők BMI-átlaga mintegy három egységgel alacsonyabb, mint a férfiaké, mintaelemszáma viszont a négyszerese.

a zsírégetők károsak a testére fogysz galandféreggel

A testi elégedetlenség és a társas kívánatosság növelése vágyának kapcsolata jól értelmezhető, ha figyelembe vesszük az elhízásnak a nyugati társadalom számos színterén még az egészségügyi ellátórendszerben is megjelenő stigmatizációját és negatív diszkriminációját [23, 25], valamint az elhízott emberek vélhetően személyes tapasztalatokon is alapuló hiedelmeit az elhízás kedvezőtlen társas és esztétikai következményeivel kapcsolatban [26].

Ugyanakkor vannak adatok arra nézve, hogy a megjelenéssel kapcsolatos aggodalmak miatt történő részvétel a súlycsökkentő kezelésben az egészséggel kapcsolatos aggodalmak miatti részvétellel összehasonlítva jelentősen megnöveli a lemorzsolódás kockázatát [9].

 • Top 5 gyógynövény a fogyáshoz
 • Но существа эти оказались терпеливы, и он был рад помочь им, потому что их поиск был сродни его собственному, а они оказались первыми его товарищами за всю его жизнь.
 • Nem megy a fogyás? Számoljunk!
 • Правда, я спрашивал его лишь через информационные машины.
 • Hogyan lehet elveszíteni a hasa n derék zsír

Egy másik kutatás eredményei szerint pedig azok a nők, akiket a megjelenésük súlycsökkenés statisztikai elemzés vagy a testi elégedetlenség motivál diétázásra, hajlamosabbak az egészségtelen diétázási módok például éhezés, teljes ételcsoportok kizárása alkalmazására és a táplálékbevitelük korlátozásában mutatkozó megbotlásokra. Ezzel szemben azok a nők, akik az egészségük érdekében diétáznak, kevéssé használnak drasztikus diétázási módokat, és kevésbé hajlamosak a kontrollálatlan evésre [27].

Noha Ames és mtsai [10] vizsgálatában a fogyás által elérni remélt célok mérséklése nem hozott sem nagyobb mértékű súlycsökkenést a kezelés során, sem pedig kisebb mértékű visszahízást a féléves utánkövetésnél, hangsúlyozandó, hogy elhízottak esetében a testsúlymenedzselés gyakorlatilag élethosszig tartó feladat, és tudomásunk szerint egyelőre nem állnak rendelkezésre longitudinális, legalább 5 10 évet felölelő kutatási eredmények a motivációk reális volta elősegítésének a hosszú távú testsúlykontrollra gyakorolt hatásairól.

Éppen ezért úgy véljük, hogy a fenti eredmények alátámasztják azon érvelés indokoltságát, miszerint érdemes a súlycsökkentő kezelés részévé tenni az elsődleges célok explicit meghatározását, elérésük bátorítását és terápiás eszközök alkalmazásával történő elősegítését [14].

Kemometria'98 Program és összefoglalók, folytatás

Ennek megvalósításában jó szolgálatot tehet a pszichológusok bevonása a munkába. A fogyási szándék mögött álló egészségi motivációt a kezelt betegségek száma és a magasabb iskolai végzettség jelezte előre. Ez utóbbi jól értelmezhető azon megfigyelések fényében, hogy a magasabb súlycsökkenés statisztikai elemzés szint nagyobb mértékű egészségtudatossággal jár együtt [28]. Hozzá kell tennünk azonban, hogy a kezelt betegségek száma bár szignifikáns, azonban csak gyenge kapcsolatot mutatott az egészségi motivációval.

Talán ebben az játszhat szerepet, hogy egyes betegségek esetében a páciensek kevésbé vannak tudatában az elhízás kóroki szerepének.

Mindez rámutat az egészségismeret health literacy fejlesztésének fontosságára az elhízás problémaköre kapcsán is évfolyam, A vizsgálatban való részvételt visszautasítókra nézve azonban semmilyen adatunk nincs, így nincsenek ismereteink a potenciális szelekciós torzítások természete tekintetében. Az antropometriai adatokat önbeszámoló útján nyertük, feltételezve, hogy a páciensek pontosan idézik fel a kórházban zajlott aznapi vagy előző napi súlycsökkenés statisztikai elemzés eredményét.

glutén és laktózmentes diéta test megfelel a fogyás

A komorbid állapotok kapcsán konkrétan arra kérdeztünk rá, hogy kezelik-e a személyeket az adott betegségekkel vagy sem, ezért elképzelhető, hogy annak ellenére, hogy diagnosztizálták náluk az elhízás egyes kísérőbetegségeit, nem kezeltetik magukat. Ugyanakkor a kísérőbetegségek egy része például 2-es típusú diabetes, hypertonia a korai stádiumában tünetmentes, így az is lehetséges, hogy a válaszadók valójában érintettek az adott betegségben, noha nincs róla tudomásuk.

Fogyókúra okosan! Fogyás statisztikai elemzése

Az elsődleges célok mérésére a kutatás keretében állítottunk össze egy kérdéssort, amely így elsőként került alkalmazásra, ezért validálásra szorul. Végül a keresztmetszeti kutatási elrendezés ok-okozati következtetések levonására nem, csak együttjárások megállapítására nyújt lehetőséget, emellett az eredmények általánosíthatósága is korlátozott.

Következtetések Korlátai ellenére a jelen kutatás hozzájárult az intézeti súlycsökkentő kezelésben részt vevők fogyási céljainak jobb megismeréséhez.

kamaszom nem tud fogyni a legjobb ncaa által jóváhagyott zsírégető

Mindez gyakorlati támpontokat nyújt nemcsak a kórházi, hanem a többi professzionális súlycsökkentő programban részt vevő páciensek kezeléséhez is. Érdemes lenne a későbbiek során magyar nyelvre adaptálni súlycsökkenés statisztikai elemzés Motivations for Weight Loss Questionnaire-t [10], amely öt skálát tartalmaz megjelenés, vonzóság, önbizalom, társas szorongás és egészség. Alkalmazása szofisztikáltabb képet nyújthatna a fogyás révén elérni remélt célokról, valamint longitudinális kutatási elrendezésben e célok beteljesülésének, illetve be nem teljesülésének a testsúlykontroll hosszú távú sikerességére gyakorolt hatásairól, ezáltal elősegíthetné a testsúlycsökkentő kezelések hatékonyságának növelését szolgáló stratégiák kidolgozását.

Mindez azért bír különös jelentőséggel, mert hazánkban az elmúlt évtizedekben minden életkori kategóriában megemelkedett a BMI átlagértéke, amely a túlsúly és főként az elhízás arányának számottevő megnövekedését eredményezte, különösen a fiatalabb férfiak körében [29].

A túlsúly és elhízás viszont fokozott kockázatot jelent a különféle megbetegedések kialakulására [1 4, 29], és az ezzel kapcsolatos egészségügyi közkiadás és egyéni hozzájárulás jelentős gazdasági terheket jelent [30]. A közlemény megírása nem részesült anyagi támogatásban. A szerző a cikk végleges változatát elolvasta és jóváhagyta. Érdekeltségek: A szerzőnek nincsenek érdekeltségei.

Köszönetnyilvánítás A szerző köszönetét fejezi ki a vizsgálat résztvevőinak, és a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórházának Lipidológiai Profilján dolgozó nővéreknek az adatgyűjtésben nyújtott segítségéért.